©  DK   2006-2012 Orgel RK Moeder Theresakerk Bouwer:     Pels en van Leeuwen Bouwjaar:  rond 1965 Stemmen:  6 Tractie:      Electrisch met mechanische koppel. Speeltafel: 2 manualen en pedaal                   manualen 56 toetsen, pedaal 30. Bijzonderheden: Dit orgel is het kleinste kerkorgel van Hengelo                            en qua dispositie vergelijkbaar met dat van de                            Remonstrantse kerk aan de Grundellaan.                            Het is afkomstig uit de Williborduskerk.                            Vreemd aan dit orgel is, dat het vanwege                            geldgebrek (afbouw zou fl. 150.000,-- kosten)                            nooit is afgebouwd. Totaal was in 16 registers                            voorzien. Deze zijn niet geplaatst.                            Het wel geplaatste pijpwerk van man. II staat                            in een tijdelijke, tegenwoordig permanente                            kast  (zie foto). De in de dispositie met een *)                            aangegeven stemmen zijn niet geplaatst.                            De zes stemmen zijn in gebruik op man. II en pedaal.   Volgens een bron is het orgel in 2015 uit de   Theresakerk verwijderd en vervangen door een   electronicum. De bestemming is onbekend. Dispositie: Man I:        Prestant 8'    *)                   Holpijp 8'      *)                   Octaaf 4'      *)                   Fluit 4'          *)                   Sesquialter 2 st. *)                   Mixtuur 5 st.    *)                   Schalmei 8'     *) Man II:       Roerfluit 8'                         Prestant 4'                          Gedekt fluit 4'                     Kegelpijp 2'                       Klein mixtuur 4 st.                    Dulciaan regaal 16'  Pedaal:      Subbas 16'                          Kopergedekt 8'  *)                   Koraalbas 4'      *) Koppels:    Ped-I, Ped-II *), I-II.